Vores indledende tanker

Vi har i de seneste måneder arbejdet intenst med tro og liv. Vi har brugt vores vel-researched oplysninger til at arbejde videre med underemnet fanget mellem 2 verdener og sammensat en præsentation, som giver et overblik over vores arbejde.
Definitionen på fanget mellem 2 verdener er, at man står i et dilemma mellem 2 ting, hvor man er tilbøjelig til at gøre begge. På den ene side er der noget man holder af, men på den anden side er der noget helt andet, som man heller ikke vil miste. Vi tager udgangspunkt i familien, vennerne og den islamistiske religion. Vi vil arbejde med begge synsvinkler – både fra den ortodokse familie og de moderne venner.
Vores målsætning i dette projekt er at få belyst de problemstillinger, som ofte kan opstå, når forskellige kulturelle synspunkter mødes og derfor tager vi vores problemformulering, som udgangspunktet:
”Hvordan kan religion påvirke teenagers liv og på hvilke måder kan det være problematisk”
Vi vil også sætte fokus på konsekvenserne indenfor de beslutninger, der bliver truffet – altså hvad kan disse beslutninger føre videre til?

Vores arbejde

Vi har igennem hele processen arbejdet godt og koncentreret. I de indledende uger har vi søgt massere af information, som vi kunne bruge i vores projekt, men stadig forholdt os kildekritisk. I selve projektugen knoklede vi hårdt både i skolen og derhjemme, hvor vi forsatte vores formidable arbejde. Vi har arbejdet på tværs af fag og sprog og det har resulteret en spænende og lærerig oplevelse.

Emnerne

I vores projektarbejde har vi belyst følgende emner:
-          Identitetsudvikling
-          Egne holdninger
-          Alkohol og tobak
-          Forhold og sex
-          Påklædning

Identitetsudvikling

Alle teenageres, ligegyldig køn, nationalitet eller religion, kommer i deres (mentale) udvikling til et stadie, som er med til at skabe lige netop den person man er og optræder som. Jeg-identiteten, er den identitet, som har størst betydning for det enkelte menneskes psyke og velvære. Jeg-identiteten er det tætteste man kommer på ens indre personlighed og den har ingen påvirkninger fra familie, venner og diverse medier. Dette kaldes også kerne-identiteten. Dette er en grundlæggende udvikling, for senere at kunne finde karaktertræk hos andre, som minder om ens egen unikke identitet. Det er det man kalder identitetsudvikling. I teenageralderen bliver ens personlige identitet, konstant sat på prøve, hvor man som ungt menneske skal finde ud af, hvem man er, og hvad man vil med sit liv.
Den unge må på opdagelse, afprøve grænser og frigøre sig fra forældrene for at finde sig selv og sin egen identitet. Derfor må den unge nødvendigvis afprøve forskellige roller, adfærdsmønstre og ideologier for at finde den, der føles mest rigtig. Målet er at adskille sig, og det kan være en smertelig proces for både den unge og for forældrene. Det er betydningsfuldt for den unge at have en sikker fornemmelse af at være elsket og accepteret som person, selvom handlinger, udsagn og adfærd i øvrigt kan være problematisk.

Egne holdninger

Der følger både forpligtelser og valg med til det at være teenagere. Barnet er ikke længere helt så afhængigt af sine forældre og kan drage sine egne beslutninger omkring holdninger. Hvis en teenager ændrer mening omkring eller tvivler på familiens religion, kan det have følger, der muligvis får den unge til at føle sig enten afskåret fra familien eller blive nødt til at spille et slags skuespil derhjemme. Mange unge føler sig forpligtet til at ære familiens tro, selvom de ikke selv føler sig specielt bundet eller har tillid til troen. Nogle af disse karakter vridninger bliver løst ved at barnet bare bliver lidt ældre og får en klarere ide om hvilke værdier de selv har.

Alkohol & tobak

Det indgår i koranen at en religiøs person ikke skal have noget med alkohol at gøre. Størstedelen af muslimerne har derfor holdt afstand fra alkohol, men i disse moderne dage stiger antallet af religiøse, der bryder alkoholforbuddet. Dette skyldes, at unge har andre holdninger om alkohol og tobak, der modsiger forældrenes retningslinjer. I dag skal teenagere vise deres venner og veninder, at de er i stand til at være rebelske og klar til at prøve nye grænser af. Det hele drejer sig formelig om man tør eller ikke tør, at gøre nogle vilde ting. Dette er et af de hovedpunkter, som får flere unge til at drikke alkohol i en yngre alder.

Forhold & sex

I teenager årene er det vigtigt konstant at få fortalt, at man er elsket og at man bliver holdt af. Familien, vennerne og kærester er en vigtigt del af den unges tilværelse og udvikling. Specielt kærester er et ømt punkt og da teenageren i disse år er meget usikker på sig selv, er det nemt at blive forvirret og ulykkelig. Det er svært for de unge at styre deres følelser og de bliver nemt forelsket. Dette er en hel normal proces, men i visse religioner kan det være dybt problematisk, da forhold før ægteskab ikke bliver accepteret.

Påklædning

Noget som i stor stil har haft den danske presses opmærksomhed er religiøse klæder. Hvor mange gange har vi ikke hørt historier om piger med tørklæder i både aviser og tv-udsendelser? Religiøs hovedbeklædning er et emne, som mange viger bort fra, i frygt af konfliktens omfang. Religiøse forældre ønsker, at deres børn skal værre ordentlig dækket til, men der er mange institutioner, der forbyder det. Supermarkeder, frisører, børnehaver og hospitaler er alle eksempler på arbejdes pladser, hvor tørklæder ikke tolereres. Unge islamistiske kvinder har svært ved, at kunne komme ind på arbejdsmarkedet uden at smide tørklædet. Dette skaber meget friktion mellem hjemmet og den unge. Den unge har altid gjort hvad forældrene har sagt og føler derfor, at det er uretfærdigt, at de skal behandles anderledes på arbejdsmarkedet end danskerne. De begynder at tvivle på deres forældres autoritet og føler derfor, at de skal rette sig mere efter samfundets normer, end forældrene har påkrævet, for at få lige muligheder på arbejdsmarkedet. Hvis barnet begynder at følge denne sti, kan der opstå interne konflikter mellem familien, som i værste fald kan lede til udstødelse. Dvs. barnet vil mærke forandringer i et ellers stabilt familieliv.

Konklusion

”Det har været en fornøjelse at arbejde side om side med gruppen gennem hele projektforløbet. Det har været en spændende, lærerig og ikke mindst sjov proces med mulighed for kreativ udfoldelse, og en masse fængslende diskussioner. Vi var alle sammen meget pligtopfyldende og samarbejdsvillige. Vi har igennem projektugen lært, hvordan man bedst muligt arbejder sammen som en gruppe og vi også lært at se på tingene fra forskellige synsvinkler. Vores arbejdsmorale har været i top og vi har nydt at arbejde med hinanden!”